Kort tillægsform latin

Grammatiske betegnelser på latin og dansk – sproget.dk

infinitiv, navnemåde, at læse, at skrive. præsens participium, lang tillægsform, læsende, skrivende. perfektum participium, kort tillægsform, læst, skrevet.

Grammatiske termer på latin og på dansk – Fjern-uv

Fjern-uv

Latin. Ordklasserne udsagnsord verbum/ – verber hjælpeudsagnsord hjælpeverbum/ – hjælpeverber mådesudsagnsord … kort tillægsform perfektum participium.

Dansk som andetsprog, læseøvelser, grammatik med øvelser

Oversigt over de vigtigste grammatiske betegnelser

Tysk1_Grammatiske_betegnelser

Latin, Dansk … Præsens participium, lang tillægsform. Perfektum participium, kort tillægsform. Diatese, aktionsart. Aktiv, handleform. Passiv, lideform …

Grammatiske betegnelser | Fra ord til sætning – Systime

Grammatiske betegnelser

Infinitiv, navnemåde/at måde, spise ; Participium Præsens partc. Perfektum partc. Gerundium, tillægsform/måde lang tillægsform kort tillægsform, spisende spist.

Latinske betegnelser – Circle Line – Google Sites

Latinske betegnelser – Circle Line

Grammatiske termer latin-dansk … lang tillægsform, nutids tillægsform præteritum datid præteritum participium kort tillægsform, datids tillægsform.

Grammatiske termer latin-dansk – Dafolo Forlag

Der er fem bøjninger (deklinationer) af substantiver på latin. adjektiv, tillægsord, ord, der bøjes i køn, … ’tillægsform’ eller ‘-måde’) kaldes ‘måder’.

Latinsk morfologi: liste over fag-ord

Morfologiske betegnelser

Der er fire bøjninger (konjugationer) af verber på latin. I ordbogen kan man kende et … (herfra dannes perfektum participium passiv: kort tillægsform).

Konjugation – forside

Latin. Engelsk biord adverbium adverb bindeord konjunktion conjunction forholdsord præposition preposition … kort tillægsform perfektum participium.

Dansk Latin Engelsk Oversigt over grammatiske termer …

Keywords: kort tillægsform latin