Woke synonym

59 Synonyms & Antonyms for WOKE – Thesaurus.com

WOKE Synonyms: 59 Synonyms & Antonyms for WOKE | Thesaurus.com

synonyms for woke · arise · awake · awaken · call · get up · nudge · prod · rise …

Find 59 ways to say WOKE, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world’s most trusted free thesaurus.

woke — Den Danske Ordbog – ordnet.dk

som er blevet bevidst om og optaget af social uretfærdighed, racisme, manglende ligestilling el.lign. Se også bevidst privilegieblind. – Jeg er woke. Det er én, …

woke – Den Store Danske – lex.dk

woke | lex.dk – Den Store Danske

Ordet woke er et identitetspolitisk og aktivistisk begreb, som betegner en oplevet social, køns- eller racemæssig uretfærdighed. Wokeness, eller det at være …

Ordet woke er et identitetspolitisk og aktivistisk begreb, som betegner en oplevet social, køns- eller racemæssig uretfærdighed. Wokeness, eller det at være woke, signalerer en social bevidsthed og en politisk opmærksomhed på bestemte samfundsgruppers privilegier og undertrykkelse af andre grupper. .

81 Synonyms & Antonyms of WOKE – Merriam-Webster

81 Synonyms & Antonyms of WOKE | Merriam-Webster Thesaurus

Synonyms for WOKE: awoke, awakened, aroused, wakened, roused, awaked, stirred, knocked up; Antonyms of WOKE: lulled, hypnotized, mesmerized, slept, nodded, …

Synonyms for WOKE: awoke, awakened, aroused, wakened, roused, awaked, stirred, knocked up; Antonyms of WOKE: lulled, hypnotized, mesmerized, slept, nodded, dozed, rested, napped

woke synonyms with definition | Macmillan Thesaurus

Synonyms for ‘woke’: knowing, knowledgeable, informed, clued up, conversant, au fait, omniscient, acquainted, familiar with something.

WOKE (adjective) definition and synonyms

Definition of WOKE (adjective): socially and politically aware.

Best 31 synonyms for woke – Thesaurus

Woke synonyms | Best 31 synonyms for woke

Synonyms for WOKE: awoke, awakened, aroused, wakened, roused, prodded, stirred, inflamed, shook, arose, ignited, rose, tracked, called, watched, serviced; …

Synonyms for WOKE: awoke, awakened, aroused, wakened, roused, prodded, stirred, inflamed, shook, arose, ignited, rose, tracked, called, watched, serviced; Antonyms for WOKE: slept, discouraged, napped.

WOKE – dansk oversættelse – bab.la engelsk-dansk ordbog

bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Synonymer. Synonymer (engelsk) for “wake”:.

What is another word for woke? – WordHippo

What is another word for woke? | Woke Synonyms – WordHippo Thesaurus

Find 1149 synonyms for woke and other similar words that you can use instead based on 8 separate contexts from our thesaurus.

Find 1,149 synonyms for woke and other similar words that you can use instead based on 8 separate contexts from our thesaurus.

Woke synonyms, woke antonyms – FreeThesaurus.com

Synonyms for woke in Free Thesaurus. Antonyms for woke. 114 synonyms for wake: awake, stir, awaken, come to, arise, get up, rouse, get out of bed, waken, …

Synonyms for woke in Free Thesaurus. Antonyms for woke. 114 synonyms for wake: awake, stir, awaken, come to, arise, get up, rouse, get out of bed, waken, bestir, rouse from sleep, bestir yourself, awaken, arouse…. What are synonyms for woke?

Keywords: woke synonym